Welkom bij het privacybeleid van BlijKaartje

Wanneer je gebruik maakt van de diensten van BlijKaartje, vertrouw je ons met jouw gegevens. Dit privacybeleid is bedoeld om je inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat je de tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen.

Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen je graag met jouw vragen. Hiervoor kun je contact opnemen via info@blijkaartje.nl of 0572-354724.

Over BlijKaartje:

BlijKaartje is een grafisch ontwerpbureau en een online webshop voor gepersonaliseerde gelegenheidskaarten. Wij zijn gevestigd aan de Vrieswijk 6e in Raalte en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel  08200467.

Dit privacybeleid geldt voor al onze verwerkingen, ook indien we samen met derden persoonsgegevens verwerken.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

In het kader van onze dienstverlening (het opmaken, drukken en versturen van onze producten), verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, geslacht, emailadres, betaalgegevens, foto’s, afbeeldingen, interessegebieden, geboortedatum, naam kind, geslacht kind, verjaardag kind, trouwdatum, bedrijfsnaam, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID.

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken persoonsgegevens voor onderstaande doelen:

Wettelijke verplichtingen:
Een klein deel van onze verwerkingen is wettelijk verplicht. Hierbij gaat het vooral om persoonsgegevens die nodig zijn om aan onze belastingplicht te voldoen. Maar het kan ook zijn dat we in het geval van calamiteiten bij BlijKaartje persoonsgegeven verwerken.

Gepersonaliseerde producten:
Voor het opmaken van een gepersonaliseerde producten verwerken wij jouw (bijzondere) persoonsgegevens. Denk hierbij aan de tekst die op een gepersonaliseerd product komt te staan, zoals n.a.w. gegevens, foto’s, afbeeldingen, geboorte gegevens, enz.

Verwerken en versturen bestelde producten:
Voor het verwerken en versturen van de bestelde producten verwerken wij jouw persoonsgegevens, zoals  n.a.w. gegevens.

Mailings en nieuwsbrieven:
Je kan je bij BlijKaartje aanmelden voor de nieuwsbrief. Bij het aanmaken van je account wordt je ook toegevoegd aan ons mailingsysteem om je tijdens de verschillende fases van het ontwerpen en bestelprocedure te kunnen voorzien van adviezen en tips. Indien je geen nieuwsbrief of mailing wilt ontvangen, kan je je in iedere email uitschrijven.

Marketing:
Voor online en offline campagnes verwerken we ook persoonsgegevens. Bijvoorbeeld IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Dit doen we om op de juiste plekken de meest relevante advertentie te kunnen laten zien.

Ook maken wij gebruik van ‘aangepaste doelgroepen’ via social media platforms. Dit doen wij via Facebook en Instagram targeting. Op deze platforms kunnen (gepersonaliseerde) advertenties worden getoond. Wij geven hiervoor geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij je daar ondubbelzinnige toestemming voor hebt gegeven.

Als je niet wilt dat via deze platforms advertenties worden getoond dan kun  je dat bij ons aangeven via bovenstaande contactgegevens. Ook kun je je hiervoor bij deze platforms afmelden.

Let op: het kan zo zijn dat je daarna nog steeds BlijKaartje advertenties te zien krijgt wanneer je valt in een algemene doelgroep waar wij onze advertentie op richten.

Verbetering dienstverlening:
Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen en ontwerpen het meest bekeken en besteld worden.

Bijzondere gegevens:
Wij verwerken verschillende bijzondere persoonsgegevens. Namelijk geslacht, bijzondere data en foto’s. Geslacht verwerken we om je aan te kunnen spreken met ´mevrouw´ of ´meneer´ en indien er een geboortekaartje is besteld om je te kunnen feliciteren met de geboorte van een dochter of zoon. Trouwdatum, geboortedatum en de datum van een verjaardag verzamelen we om je op de juiste dag te kunnen feliciteren met een bijzondere moment. Foto´s verwerken we indien je zelf een foto in de kaart hebt geplaatst en worden alleen t.b.v. het drukwerk verwerkt. Doordat we inzicht hebben voor welk type product (geboortekaart, trouwkaart, enz.) er interesse is, verzamelen we indirect ook bijzondere persoonsgegevens, zoals zwangerschap, burgerlijke staat, enz. Deze verwerkingen worden (uiteraard) niet voor andere doeleinden gebruikt. Ook hiervoor geldt: als je vragen hebt dan horen we het graag!

Op welke momenten verzamelen wij gegevens?

Ter verduidelijking staan hieronder de verschillende momenten waarop data op BlijKaartje wordt verzameld en voor welke doeleinden deze data worden gebruikt.

Nieuwsbrief:
Nadat je je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, verwerken we alleen je email adres. Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Aanvraag voor opmaken van een kaart:
Wanneer je via de button [Laten maken] een aanvraag voor het gratis en vrijblijvend opmaken van kaart indient, verwerken wij de volgende gegevens:
Voornaam, achternaam en emailadres: Deze gegevens verwerken wij voor het aanmaken van een account om de opgemaakte kaart aan jou te kunnen tonen.
Tekst voorzijde, tekst binnenzijde links, tekst binnenzijde rechts en eventueel foto’s: Deze gegevens verwerken wij voor het opmaken van de kaart.
Type kaart: Doordat we inzicht hebben voor welk type product (geboortekaart, trouwkaart, enz.) er interesse is, verzamelen we indirect ook bijzondere persoonsgegevens, zoals zwangerschap, burgerlijke staat, enz.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Kaart automatisch opslaan:
Wanneer je een kaart aan het bewerken bent zonder dat je bent ingelogd, wordt er via een pop-up gevraagd om de kaart op te slaan. Wij verwerken de volgende gegevens:
Voornaam, achternaam en email adres: Deze gegevens verwerken wij voor het aanmaken van een account om de opgemaakte kaart aan jou te kunnen tonen.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Account aanmaken of automatisch account:
Wanneer je een account aanmaakt of voor jou is aangemaakt, verwerken wij de volgende gegevens:
Voornaam, achternaam en email adres: Deze gegevens verwerken wij voor het aanmaken van een account om de opgemaakte kaart aan jou te kunnen tonen en wordt toegevoegd aan ons mailingsysteem om je tijdens de verschillende fases van het ontwerpen en bestelprocedure te kunnen voorzien van adviezen en tips.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Kaart opslaan en gebruik account:
Wanneer er kaarten zijn opgeslagen in jouw account, verwerken wij de volgende gegevens:
Tekst op de kaart en eventueel foto’s: Deze gegevens verwerken wij voor het opmaken van de kaart.
Type kaart: Doordat we inzicht hebben voor welk type product (geboortekaart, trouwkaart, enz.) er interesse is, verzamelen we indirect ook bijzondere persoonsgegevens, zoals zwangerschap, burgerlijke staat, enz.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Bestelling van een drukproef:
Wanneer je een (gratis) drukproef besteld van een kaart, verwerken wij de volgende gegevens:
N.a.w. gegevens: Deze gegevens verwerken wij voor het versturen van de kaart.
Email: Deze gegevens verwerken wij voor het versturen van het orderoverzicht.
Telefoonnummer: Deze gegevens verwerken wij voor opnemen van contact mochten we vragen hebben over de bestelling.
Betaalmethode: Deze gegevens verwerken wij voor het voor het doorsturen naar de juiste betaalprocedure.
Order informatie: Deze gegevens verwerken wij om je na het bestellen van de drukproef te kunnen voorzien van adviezen en tips.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Bestelling van een set kaarten:
Wanneer je een set kaarten, verwerken wij de volgende gegevens:
N.a.w. gegevens: Deze gegevens verwerken wij voor het versturen van de kaart.
Email: Deze gegevens verwerken wij voor het versturen van het orderoverzicht.
Telefoonnummer: Deze gegevens verwerken wij voor opnemen van contact mochten we vragen hebben over de bestelling.
Betaalmethode: Deze gegevens verwerken wij voor het voor het doorsturen naar de juiste betaalprocedure.
Order informatie: Deze gegevens verwerken wij om je na het bestellen van de set kaarten te kunnen voorzien van adviezen en tips.
Indien van toepassing verwerken wij ook bijzondere gegevens zoals: Bedrijfsnaam, trouwdatum, naam kind, geboortedatum, geslacht kind: Deze gegevens verwerken wij om je te kunnen voorzien van gepaste en gepersonaliseerde informatie per email.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Bestelling van overige producten:
Wanneer je een product besteld, verwerken wij de volgende gegevens:
N.a.w. gegevens: Deze gegevens verwerken wij voor het versturen van de kaart.
Email: Deze gegevens verwerken wij voor het versturen van het orderoverzicht.
Telefoonnummer: Deze gegevens verwerken wij voor opnemen van contact mochten we vragen hebben over de bestelling.
Betaalmethode: Deze gegevens verwerken wij voor het voor het doorsturen naar de juiste betaalprocedure.
Order informatie: Deze gegevens verwerken wij om je na het bestellen van de drukproef te kunnen voorzien van adviezen en tips.
Deze gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Website bezoek:
Wanneer je onze website www.blijkaartje.nl bezoekt, verzamelen wij gegevens zoals IP-adres, cookie ID, social ID en/of surfgedrag. Deze gegevens verwerken wij om onze dienstverlening te verbeteren en voor marketing doeleinden.

Welke rechten heb jij?

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten! Om van je rechten gebruik te maken kun je contact met ons opnemen via info@blijkaartje.nl of 0572 354724

Informatie en inzage:
Uiteraard kun je inzien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.

Rectificatie:
Heb je het idee dat we verkeerde gegevens van jou hebben? Laat het ons dan weten, dan passen we het aan.

Vergetelheid:
Je kan je de persoonsgegevens die wij van jou hebben verwijderen. Indien je daar gebruik van wilt maken, kun je dat mailen naar info@blijkaartje.nl. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen) die gegevens dan nog wel moeten verwerken, waar dat nodig is zullen we dergelijke gegevens anonimiseren..

Beperking:
Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

Bezwaar:
voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.

Overdraagbaarheid:
Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.

Toestemming intrekken:
Bijvoorbeeld voor het ontvangen van mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Klacht indienen bij de AP:
Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen we dat natuurlijk graag. Je kan hierover na 25 mei 2018 ook een klacht indienen bij de AP. Momenteel kun je de AP alleen nog tippen, via dit formulier.

Hoe lang bewaren wij jouw gegegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk.

Wanneer je jouw account (tijdelijk) niet meer gebruikt, ontvang je hierover een email.
Indien je binnen 14 dagen opnieuw inlogt is jouw account weer opnieuw geactiveerd.
Indien je jouw account niet opnieuw activeert, worden de kaarten (inclusief alle ingevoerde teksten en toegevoegde foto’s en afbeeldingen) in jouw account verwijderd.

Email over het opnieuw activeren van het account:
Gebruikers die geen of alleen een drukproef hebben besteld na: 200 dagen na laatste inlog.
Gebruikers die een set kaart (>10 kaarten) hebben besteld na: 400 dagen na laatste inlog.

Verwijderen van kaarten uit het account:
Gebruikers die geen of alleen een drukproef hebben besteld na: 225 dagen na laatste inlog.
Gebruikers die een set kaart (>10 kaarten) hebben besteld na: 425 dagen na laatste inlog.

Grondslagen van de verwerkingen

Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht, sommige voor het uitvoeren van een orderovereenkomst en sommige voor het uitvoeren van het gerechtvaardigd belang van BlijKaartje: het uitvoeren van onze doelstelling. Wil je meer weten over de afweging die wij bij het gerechtvaardigd belang maken, neem dan gerust contact met ons op.

Derde ontvangers

Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn geen ´derde ontvangers´ maar verwerkers. Wij werken bijvoorbeeld samen met onze drukkers, verzendbedrijven zoals PostNL, DHL en GLS, onze website ontwikkelaar, marketingbureau’s en maken gebruik van Google Analytics. Deze partijen verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de opdracht van BlijKaartje.

Soms zijn we wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken; zoals de belastingdienst. Verder zullen we alleen gegevens aan derden verstrekken als we daarvoor jouw toestemming hebben gekregen.

Links

Op de websites van BlijKaartje zijn een aantal verwijzingen naar andere websites van organisaties te vinden. BlijKaartje is niet verantwoordelijk voor de manier waarop die partijen persoonsgegevens verwerken. Daarvoor kun je het privacybeleid van de betreffende organisatie lezen.

Cookie statement

Wij gebruiken cookies op de websites van BlijKaartje. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren, de websites optimaal te laten functioneren, voor het efficiënt uitvoeren van campagnes en voor de doeleinden zoals omschreven in ons privacy statement.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.